Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp
2024-06-24

TYA Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam(TYA)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

2.5%

+250 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 2.5% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 250 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu TYA. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 2.5%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 250 đ = 55,500 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác