Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp
2024-06-24

DDV Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP DAP - VINACHEM(DDV)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

6%

+600 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 6% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 600 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu DDV. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 6%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 600 đ = 133,200 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác