Cổ phiếu:941+Cổ tức TB:1,276 đ/cp
2024-06-17

NQB Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Cấp nước Quảng Bình(NQB)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

3.5%

+350 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 3.5% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 350 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu NQB. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 3.5%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 350 đ = 77,700 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác