Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp
2024-06-17

TBW Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 2

CTCP Nước sạch Thái Bình(TBW)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

11.9%

+1,190 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 11.9% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,190 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu TBW. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 11.9%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,190 đ = 264,180 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác