Cổ phiếu:941+Cổ tức TB:1,276 đ/cp
2024-06-17

TBW Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Nước sạch Thái Bình(TBW)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

1.9%

+190 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 1.9% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 190 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu TBW. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 1.9%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 190 đ = 42,180 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác