Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

Cổ tức NQB

NămNgàyGiá trị
202328/8+300 đ/CP

Giới thiệu CTCP Cấp nước Quảng Bình

Năm 1992, Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình được thành lập trên cơ sở Xí nghiệp Nước Đồng Hới. Năm 2015, cổ phiếu công ty giao dịch trên thị trường UPCoM. Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác, sản xuất kinh doanh nước sạch, quản lý các dự án phát triển cấp nước, các hệ thống cấp nước đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.