Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp

CTCP Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình

Quang Binh Environment and Urban Development Joint Stock Company

Số lượng CP

3,675,675

Thêm MQB vào danh mụcTheo dõi lịch sử cổ tức MQB

Cổ tức MQB

NămNgày
Giá trị
20249/7+350 đ/CP
20237/7+350 đ/CP

Giới thiệu CTCP Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình