Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp
2024-06-10

VSI Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 2

Cổ tức cổ phiếu VSICTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước(VSI)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

7.5%

+750 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 7.5% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 750 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu VSI. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 7.5%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 750 đ = 166,500 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác