Cổ phiếu:941+Cổ tức TB:1,276 đ/cp
2024-05-27

CTW Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ(CTW)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

6.6%

+660 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 6.6% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 660 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu CTW. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 6.6%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 660 đ = 146,520 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác