Cổ phiếu:941+Cổ tức TB:1,276 đ/cp
2024-06-10

USD Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 2

CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng(USD)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

7.6%

+760 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 7.6% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 760 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu USD. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 7.6%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 760 đ = 168,720 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác