Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2024-06-10

PDN Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 2

Cổ tức cổ phiếu PDNCTCP Cảng Đồng Nai(PDN)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

23%

+2,300 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 23% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 2,300 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu PDN. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 23%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 2,300đ = 510,600đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác