Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp
2024-05-27

DTB Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc(DTB)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

10.72%

+1,072 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 10.72% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,072 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu DTB. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 10.72%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,072 đ = 237,984 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác