Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2024-05-27

NVP Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc(NVP)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

2.2%

+220 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 2.2% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 220 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu NVP. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 2.2%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 220đ = 48,840đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác