Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2024-05-27

NLG Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Đầu tư Nam Long(NLG)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

4.99%

+499 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 4.99% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 499 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu NLG. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 4.99%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 499đ = 110,778đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác