Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2024-05-20

UMC Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Công trình Đô thị Nam Định(UMC)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

5.86%

+586 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 5.86% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 586 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu UMC. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 5.86%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 586đ = 130,092đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác