Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2024-05-20

TIX Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 2

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình(TIX)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

5%

+500 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 5% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 500 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu TIX. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 5%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 500đ = 111,000đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác