Cổ phiếu:941+Cổ tức TB:1,276 đ/cp
2024-05-20

TQN Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

Cổ tức cổ phiếu TQNCTCP Thông Quảng Ninh(TQN)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

15.23%

+1,523 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 15.23% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,523 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu TQN. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 15.23%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,523 đ = 338,106 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác