Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2024-05-13

TB8 Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI(TB8)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

16%

+1,600 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 16% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,600 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu TB8. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 16%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,600đ = 355,200đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác