Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2024-05-13

TDN Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin(TDN)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

21%

+2,100 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 21% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 2,100 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu TDN. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 21%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 2,100đ = 466,200đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác