Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2023-08-07

UPC Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

CTCP Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu(UPC)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

15%

+1,500 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 15% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,500 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu UPC. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 15%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,500đ = 333,000đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác