Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2023-08-07

LGC Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 lần 1

CTCP Đầu tư Cầu đường CII(LGC)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

4%

+400 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 4% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 400 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu LGC. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 4%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 400đ = 88,800đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác