Cổ phiếu:941+Cổ tức TB:1,276 đ/cp
2024-07-01

NS2 Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Nước sạch Số 2 Hà Nội(NS2)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

1.32%

+132 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 1.32% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 132 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu NS2. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 1.32%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 132 đ = 29,304 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác