Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

Cổ tức NS2

NămNgàyGiá trị
202317/7+124 đ/CP

Giới thiệu CTCP Nước sạch Số 2 Hà Nội

Công ty kinh doanh nước sạch số 2 Hà Nội được thành lập trên cơ sở tách Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Gia Lâm thuộc Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội và tiếp nhận Dự án cấp nước Gia Lâm thuộc nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản tài trợ. Năm 2016, cổ phiếu NS2 chính thức được giao dịch trên thị trường UPCoM. Các ngành nghề kinh doanh chính gồm: Sản xuất và cung cấp nước sạch;