Cổ phiếu:941+Cổ tức TB:1,276 đ/cp
2024-07-01

SAS Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 2

Cổ tức cổ phiếu SASCTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất(SAS)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

10.26%

+1,026 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 10.26% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,026 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu SAS. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 10.26%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,026 đ = 227,772 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác