Cổ phiếu:881+Cổ tức TB:1,374 đ/cp
2023-12-25

PGV Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP(PGV)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

6.66%

+666 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 6.66% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 666 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu PGV. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 6.66%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 666đ = 147,852đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác