Cổ phiếu:881+Cổ tức TB:1,374 đ/cp
2023-12-25

PSL Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Chăn nuôi Phú Sơn(PSL)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

2.5%

+250 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 2.5% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 250 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu PSL. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 2.5%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 250đ = 55,500đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác