Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2023-12-25

GEG Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Điện Gia Lai(GEG)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

6.12%

+612 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 6.12% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 612 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu GEG. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 6.12%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 612đ = 135,864đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác