Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2023-12-04

SBH Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ(SBH)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

24.45%

+2,445 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 24.45% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 2,445 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu SBH. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 24.45%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 2,445đ = 542,790đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác