Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp

sbh

Upcom

CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ

Song Ba Ha Hydro Power JSC

Nhóm cổ phiếuNăng Lượng
Thêm SBH vào danh mụcTheo dõi lịch sử cổ tức SBH

Cổ tức SBH

NămNgàyGiá trị
202430/1+5,325 đ/CP
20234/12+2,445 đ/CP
5/9+1,500 đ/CP
14/6+1,000 đ/CP

Giới thiệu CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) được thành lập vào năm 2007. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện năng. SBH trở thành công ty đại chúng từ năm 2008. Công ty quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ có công suất thiết kế 220MW và sản lượng điện trung bình hàng năm trên 601.7 triệu kWh/năm.