Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2024-01-29

SBH Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 2

CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ(SBH)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

53.25%

+5,325 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 53.25% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 5,325 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu SBH. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 53.25%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 5,325đ = 1,182,150đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác