Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2023-12-04

GMX Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân(GMX)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

8%

+800 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 8% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 800 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu GMX. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 8%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 800đ = 177,600đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác