Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2023-09-25

TAN Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

CTCP Cà phê Thuận An(TAN)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

12.8%

+1,280 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 12.8% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,280 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu TAN. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 12.8%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,280đ = 284,160đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác