Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2024-05-27

SVI Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

Cổ tức cổ phiếu SVICTCP Bao bì Biên Hòa(SVI)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

26%

+2,600 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 26% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 2,600 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu SVI. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 26%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 2,600đ = 577,200đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác