Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2024-05-27

VXT Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại(VXT)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

6.5%

+650 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 6.5% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 650 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu VXT. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 6.5%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 650đ = 144,300đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác