Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2024-05-06

BNW Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 2

CTCP Nước sạch Bắc Ninh(BNW)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

2.8%

+280 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 2.8% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 280 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu BNW. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 2.8%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 280đ = 62,160đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác