Cổ phiếu:940+Cổ tức TB:1,280 đ/cp

Cổ tức BNW

NămNgày
Giá trị
20247/5+280 đ/CP
6/2+500 đ/CP
202327/7+439 đ/CP

Giới thiệu CTCP Nước sạch Bắc Ninh