Cổ phiếu:881+Cổ tức TB:1,374 đ/cp
2023-07-24

BNW Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

CTCP Nước sạch Bắc Ninh(BNW)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

4.39%

+438 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 4.39% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 439 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu BNW. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 4.39%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 439đ = 97,458đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác