Cổ phiếu:881+Cổ tức TB:1,374 đ/cp
2024-05-06

VDB Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

Cổ tức cổ phiếu VDBCTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc(VDB)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

53.36%

+5,336 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 53.36% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 5,336 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu VDB. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 53.36%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 5,336đ = 1,184,592đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác