Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2023-11-27

TA9 Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

CTCP Xây lắp Thành An 96(TA9)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

10.6%

+1,060 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 10.6% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,060 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu TA9. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 10.6%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,060đ = 235,320đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác