Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2023-11-27

SBT Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

Cổ tức cổ phiếu SBTCTCP Thành Thành Công - Biên Hòa(SBT)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

36%

+3,600 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 36% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 3,600 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu SBT. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 36%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 3,600đ = 799,200đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác