Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2023-10-30

TA3 Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386(TA3)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

2.78%

+278 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 2.78% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 278 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu TA3. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 2.78%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 278đ = 61,716đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác