Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2023-09-04

SDN Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 2

Cổ tức cổ phiếu SDNCTCP Sơn Đồng Nai(SDN)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

27%

+2,700 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 27% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 2,700 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu SDN. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 27%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 2,700đ = 599,400đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác