Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2023-09-04

GER Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

CTCP Thể thao Ngôi sao Geru(GER)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

10.89%

+1,089 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 10.89% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,089 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu GER. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 10.89%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,089đ = 241,758đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác