Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2023-09-04

HCD Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD(HCD)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

5%

+500 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 5% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 500 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu HCD. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 5%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 500đ = 111,000đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác