Cổ phiếu:909+Cổ tức TB:1,306 đ/cp
2023-08-28

SGN Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn(SGN)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

25%

+2,500 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 25% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 2,500 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu SGN. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 25%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 2,500đ = 555,000đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác