Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2023-08-28

PBT Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

CTCP Nhà và Thương mại Dầu khí(PBT)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

5.21%

+521 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 5.21% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 521 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu PBT. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 5.21%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 521đ = 115,662đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác