Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2023-07-17

VRG Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 2

Cổ tức cổ phiếu VRGCTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam(VRG)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

2%

+200 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 2% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 200 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu VRG. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 2%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 200đ = 44,400đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác