Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp

vgc

HoSE

Tổng Công ty Viglacera - CTCP

Viglacera Corporation - JSC

Số lượng CP

--

Thêm VGC vào danh mụcTheo dõi lịch sử cổ tức VGC

Cổ tức VGC

NămNgày
Giá trị
202329/9+1,000 đ/CP
31/5+1,000 đ/CP

Giới thiệu Tổng Công ty Viglacera - CTCP

Năm 1974, doanh nghiệp được thành lập với tên gọi Công ty Gạch ngói Sành sứ Xây Dựng. Năm 2010, chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng thành công ty TNHH một thành viên và đổi tên thành Tổng công ty Viglacera. Năm 2016, Viglacera đã chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX với mã chứng khoán VGC. Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư, xây dựng, kinh doanh phát triển