Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

Cổ tức SD2

NămNgàyGiá trị
20235/6+600 đ/CP

Giới thiệu CTCP Sông Đà 2

Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (SD2), tiền thân là Công ty Xây dựng Dân Dụng thuộc Tổng Công ty Sông Đà được thành lập năm 1980. Năm 2006, Công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh hoạt động là Công ty Cổ phần. Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây lắp các công trình thủy điện, nhiệt điện, dân dụng.