Cổ phiếu:941+Cổ tức TB:1,276 đ/cp
2024-07-08

BWS Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 lần 1

Cổ tức cổ phiếu BWSCTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu(BWS)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

8.2%

+820 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 8.2% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 820 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu BWS. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 8.2%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 820 đ = 182,040 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác